Historie

Souvislost mezi onemocněním páteře a akutní arthropatií v oblasti nohy poprvé pozoroval J.K.Mitchell v roce 1831. J.M. Charcot od roku 1853 studoval pacienty s tabes dorsalis (komplikace syfilis, která způsobuje postižení nervů na dolních končetinách) a jako první v roce 1868 publikoval článek popisující vznik akutní arthropatie v závislosti na postižení nervů. J.M. Charcot, po kterém je tato choroba pojmenována, věřil, že příčinou onemocnění je destrukce trofických center centrálního nervového systému, která kontrolují nutriční zásobení kostí a kloubů.

O téměř 70 let později W.R. Jordan poprvé poukázal na souvislost mezi diabetem a Charcototvou nohou. V současné době je právě cukrovka nejčastější příčinou postižení nervů na dolních končetinách a tedy i nejčastější příčinou vzniku tohoto onemocnění.

Prof. JM Charcot