Léčba

Léčba pacientů s Charcotovou nohou, zejména v akutním stádiu, musí být zahájena co nejdříve, jen tak se dá předejít komplikacím – vzniku deformit a zlomenin. Terapie se liší v jednotlivých stádiích podle aktivity onemocnění.

Léčba je často zdlouhavá (nejčastěji trvá 3-12 měsíců) a klade velké nároky na spolupráci pacienta. V akutním stádiu musí být neprodleně zajištěno maximální odlehčení postižené končetiny.

Používá se celá řada různých typů odlehčovacích ortéz; zlatým standardem je speciální odlehčená sádra. Ke zvýšení účinnosti léčby a zajištění stability pacienta je doporučováno současné používání podpažních berlí. Odlehčení je zcela zásadním opatřením a nelze ho nahradit žádnou jinou léčbou.

Nezbytnou součástí je i pečlivá edukace pacienta s vysvětlením možných rizik nedodržování léčby (prodloužení léčby, vznik deformity, vředu, riziko amputace).

Délka terapie ortézou závisí na aktivitě onemocnění (obvykle 3-6 měsíců); před úplným vysazením odlehčovací pomůcky musí předcházet období částečné a postupně se zvyšující zátěže postižené končetiny.

Rizikem předčasného zatěžování může být návrat akutního stádia onemocnění.

K léčbě se také využívají léky, které jsou jinak určeny pro léčbu prořídnutí kostí (osteoporózy) a jejich příznivý účinek byl prokázán i u Charcototvy nohy.

Nejrozšířenější je antiresorpční terapie.

Neodmyslitelnou součástí komplexní léčby jak v akutní, tak v chronické fázi Charcotovy nohy, je dobrá kompenzace cukrovky.

U pacientů v chronickém stádiu onemocnění je třeba dbát zejména na prevenci vzniku vředů, zvláště pak u pacientů s deformitami.

Za předpokladu včasné diagnózy a vhodné léčby se může deformitám zcela předejít. U těchto pacientů je indikována speciální preventivní diabetická obuv, u pacientů s deformitami speciální ortopedická obuv tak, abychom předešli vzniku vředů. Pokud totiž vznikne vřed, je vysoké riziko amputace postižené nohy. Tito pacienti musí být léčeni komplexně – odlehčením, antibiotiky a lokálními prostředky.