Úvod

Charcotova neuroosteoarthropatie (=Charcotova noha) je chronické, progresivní onemocnění kostí a kloubů nohou vznikající na podkladě poškození nervů (neuropatie).

Nejčastější příčinou poškození nervů je cukrovka. V akutním stádiu onemocnění je noha oteklá, zarudlá a teplá.

V tomto stádiu je často složité toto onemocnění poznat, protože obvykle nepředchází žádné varovné příznaky a tak může být zaměněno s jiným onemocněním, např. zánětem kostí nohy. Pokud dojde k otoku nebo zarudnutí nohy, ve většině případů jednostranně, tak je potřeba zvážit právě možnost diagnózy Charcotovy nohy.

Časná diagnóza je velmi důležitá, protože pokud není zavčas zahájena léčba, pak může dojít ke vzniku závažné deformity nohy. V případě podezření na toto onemocnění je třeba vyhledat odbornou pomoc.

Vhodné je se obrátit na svého diabetologa nebo na podiatrickou ambulanci v místě bydliště, kde by měli poradit, co dál.

Seznam podiatrických ambulancí lze nalézt na webových stránkách České diabetologické společnosti – www, diab.cz.

Onemocnění se diagnostikuje pomocí rentgenového vyšetření postižené končetiny a dynamické scintigrafie kostí.

Léčba akutního stádia Charcotovy nohy spočívá zejména v maximálním odlehčení postižené končetiny vhodnou ortézou nebo vozíkem (při postižení obou nohou), tak abychom zabránili vzniku deformit nohy(ou). Po stabilizaci onemocnění, zvláště pak u pacientů s deformitami, je nutno zajistit vhodnou ortopedickou obuv jako prevenci vzniku vředů.

Obrázek1Prof. JM Charcot