Výskyt

Výskyt tohoto onemocnění v populaci pacientů s cukrovkou se podle studií ze 60-tých let pohybuje mezi 0,3-0,5 %.

Rentgenologické změny na kostech nohy ve smyslu Charcotovy nohy se však objevují mnohem častěji, bývají přítomny u 1,4-29 % pacientů s diabetem, proto odhadujeme, že reálný výskyt této choroby se pohybuje okolo 1-5% diabetiků.

Nejčastější výskyt onemocnění je mezi 5. a 6. dekádou života u pacientů s délkou trvání diabetu více než deset let.

Oboustranné postižení bylo pozorováno u 9-39 % pacientů. Onemocnění výrazně zvyšuje riziko vzniku vředu postižené končetiny, dále roste i riziko amputace a je prokázáno i zkrácené přežívání pacientů s Charcotovou nohou.

Výrazně deformovaná Charcotova noha s vředem