Diferenciální diagnostika

U pacientů s diabetem a oteklou nohou je třeba kromě Charcotovy nohy zvažovat též přítomnost osteomyelitídy (zde je postižená kost většinou v dosahu ulcerace, postiženy jsou nejčastěji hlavičky metatarsů; u Charcotovy nohy jsou nejčastěji postiženy tarsální kosti), flegmóny (může pomoci CRP – pacienti s Charcotovou nohou mají většinou CRP jen lehce zvýšen i při rozsáhlém kostním postižení) nebo flebotrombózy (stanovení D dimerů + sonografie). Složitá situace vzniká při podezření na osteomyelitidu u pacienta s ulcerací v terénu Charcotovy nohy. V těchto případech může pomoci kombinace čtyřfázové MDP scintigrafie a leukoscanu. Nezřídka je pak nutné pacienta léčit jak pro Charcotovu nohu, tak antibiotiky pro osteomyelitidu, a diagnóza může být pak stanovena až zpětně, dle průběhu léčby.